Пералня Аристон – не съм доволен


Мнение

Ползвах пералня Аристон Хотпоинт, след като изтече гаранцията 2 години в следващите 3-4 години майстор я поправя 2 пъти. Сега отново има проблем. Не препоръчвам марката.


Тава мнение е прегледано 10 пъти.